Een nieuwe benadering van burnout

 
 
 

 

 

Een ‘nieuwe’ benadering van burn-out


Eva was levenslustig. Van de ene dag op de andere verzuchtte ze: ‘Ik ben zo moe. Ik wil wel maar ik kan niet meer.’ Stef, een energieke accountant, zegt dat hij altijd een actief leven heeft gehad, maar nu komt er niks meer uit zijn handen.

 

Maakbaarheid
I
n de voorbije decennia is een opvatting ontstaan dat de mens ‘de wereld aankan’, alles kan bereiken wat hij wil als hij ‘er maar voor gaat’, altijd actief is. Het is de Amerikaanse droom van de krantenverkoper die miljonair wordt. Zo worden unipolaire, dat wil zeggen, onwerkelijke beelden geschapen en onhaalbare idealen als haalbaar voorgesteld. De mens dient volgens deze opvatting te streven naar het positieve en weg te blijven van het negatieve.

De bipolaire benadering
Zoals de dag bij de nacht, hoort de dood bij het leven, ziekte bij gezondheid, activiteit bij passiviteit. Het een kan niet zonder het ander. Wanneer een van beide polen ontkend of onderdrukt wordt, raakt het evenwicht verstoord en ontstaat er disbalans. Er is dan sprake van een unipolaire situatie.

Burn-out ontstaat in een unipolaire situatie. Natuurlijk is stress in de werksituatie een belangrijke factor bij burn-out, wij zien daarin echter eerder een aanleiding dan een oorzaak van de ziekte. Wij menen dat de oorzaak gezocht dient te worden in een unipolaire levenshouding die te lang eenzijdig gekoerst heeft op activiteit, op controleren, regelen en denken, en die ten koste gaat van passiviteit, loslaten, ontspannen en voelen. De genezing van burn-out ligt daarom in het aanleren van een bipolaire levenshouding, waarin denken en voelen, actief zijn en passief zijn, evenveel aandacht krijgen.

Urgentie
Burn-out is een steeds vaker voorkomende ziekte, die niet alleen de individuele werknemer en zijn bedrijf treft, maar de hele samenleving. Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde werknemer met een burn-out 189 dagen verzuimt (Bron: 365/ArboNed). Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampt ruim 1 op de 8 werknemers met burn-out klachten. In 2010 had 13 procent van de werknemers een burn-out, in 2007 was dat nog 11 procent.

 

 

Bron: A&O-psycholoog A.Theunisse Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg NIEUWSBRIEF ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
2013