De Oplossing

Programma’s

Begeleidingstraject en tijdsduur

De Burnout Adviesgroep biedt verschillende begeleidingstrajecten aan. Zowel individueel als in groepsverband.

De keuze voor een bepaald traject is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.
Alle trajecten verlopen volgens een vast stramien en zijn gericht op spoedig herstel. Indien je tijdelijk niet deelneemt aan het arbeidsproces, is werkhervatting ook een belangrijk doel. Maar eerst herstellen. In het begin van de begeleiding zien we je vaker dan aan het einde.
Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een intensieve start een positief effect heeft op de snelheid van het herstel.
Vooral in de laatste fase van de begeleiding besteden we veel aandacht aan terugvalpreventie een persoonlijk noodplan en mits van toepassing re-integratie.
Hiermee leer je voorkomen dat klachten terugkeren of toenemen.

Bij lichte klachten duurt een begeleiding maximaal 12 weken. In die tijd zijn er maximaal 8 gesprekken met o.a. een stresstherapeut, loopbaanbegeleider en/of psycholoog.
Bij ernstiger klachten duurt een gemiddelde begeleiding circa 7 maanden.

Fasen:

  1. Herstel/leren bijkomen.
  2. Vitaliteitsopbouw en zelfmanagement /inzichten verwerven.
  3. Veranderingen voor de toekomst / Mission Statement Loopbaan / terugvalpreventieplan.
  4. Re-integratie

Indien van toepassing:

  • Voorbereiding werkhervatting.
  • Loopbaanadvies/toewerken naar re-integratie.

Uitgangspunt is dat de intake binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanmelding plaats vindt.

De intake bestaat uit een interview en eventueel aanvullend testonderzoek.
De Burnout Adviesgroep maakt na het gesprek een voorstel voor begeleiding. Tevens stelt de Burnout Adviesgroep een offerte op met een inschatting van de doorlooptijd van het traject en het aantal sessies.

De offerte wordt ter goedkeuring aan de cliënt en, mits van toepassing, aan de werkgever voorgelegd. Een reactie op de offerte wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na ontvangst gegeven aan de Burnout Adviesgroep.
Na het vastleggen van afspraken wordt het voorgestelde traject in nauw overleg met de cliënt gestart.

Wanneer de Burnrout Adviesgroep geen begeleiding adviseert, worden, mits van toepassing, eventuele andere begeleidings methoden besproken en verzorgt de Burnout Adviesgroep, indien nodig een adequate doorverwijzing.
Tijdens de begeleidingstrajecten kan contact worden onderhouden over de voortgang waar nodig en op aanvraag met de betrokken werkgever en/of bedrijfsarts.
Dit altijd in overleg met en met toestemming van de betrokken medewerker.

De Burnout Adviesgroep is gebonden aan een privacy reglement vanuit haar beroepsvereniging.

Wij werken in opdracht van particulieren en werkgevers.

De Burnout Adviesgroep is de partnersite en samenwerkingsverband van 100% IK Loopbaanbegeleiding