Werkwijze

De Burnout Adviesgroep

De Burnout Adviesgroep werkt niet ‘zomaar’ (sessie voor sessie) aan burnout, maar volgens een uitgekiend programma van ca. 10 sessies.
Er is uiteraard wat ruimte om het te verkorten of te verlengen, maar met deze 10 sessies pakken wij het totale burnout vraagstuk aan.
Ook kan er gebruik worden gemaakt van aanvullende modules: Loopbaanadvies en/of cognitieve vaardigheden.

De Burnout Adviesgroep werkt hierbij alleen met bewezen effectieve begeleidingsmethoden bij (arbeids) gerelateerde spanningsklachten, (dreigende) burnout en overbelasting. Er wordt gewerkt volgens een vast, klachtenspecifiek programma (protocol).

Aan elke begeleiding gaat een diagnostisch onderzoek vooraf middels door de Burnout Adviesgroep aangeleverde digitale links.
Hierbij werken wij met diverse NIP geregistreerde vragenlijsten en testen, afhankelijk van de vraag en/of probleemstelling.

In overleg zal een kosteloze oriënterende intake plaatsvinden. Op grond van de bevindingen uit de intake en de vragenlijsten stellen we een diagnose en een persoonlijk begeleidingsplan op. Maatwerk is ten alle tijden het uitgangspunt. Het begeleidingsplan wordt afgestemd op de individuele situatie en vraag van de kandidaat. Aan de orde kunnen komen;

 • psycho educatie, stressfysiologie en het herkennen van de eerste persoonlijke stresssignalen.
 • ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • zelfmanagement; versterken van zelfregie
 • het ontdekken van overtuigingen en gedachten, die de spanning oproepen, en het vervangen daarvan door meer productieve en effectieve gedachten en patronen
 • het bewust worden van de eigen grenzen en leren deze tijdig aan te geven
 • het aanleren van een meer assertieve houding, “nee” zeggen, delegeren
 • timemanagement: leren plannen en organiseren van het werk
 • creëren van een goede balans tussen werk en privé
 • adequaat reageren in periodes van stress

De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken. Thuis werk je aan opdrachten, reflectie en oefeningen om je herstel te actief te ondersteunen. Zodat je de oorzaken, aanleiding en persoonlijke spanningsklachten tijdig leert te signaleren en aan te pakken.

Plezier, inspiratie en effectiviteit in het werk keren terug.

Het is te testen of je verschijnselen van burn-out hebt. Deze meet 3 min of meer samenhangende dimensies genoemd onder Wat is burnout? 

 • Emotionele uitputting
 • Depersonalisatie/cynisme (anderen als negatief subject of object zien)
 • Verminderd vertrouwen in persoonlijke competentie

Neem voor het maken van een intake en testafspraak contact op met info@burnoutadviesgroep.nl en vermeld in het onderwerp intake/burnout test.

De op deze site aangeboden vragenlijsten hebben tot doel bewustwording van risico en het tijdig ondernemen van actie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bij een gemiddeld tot hoog risico uitslag adviseren wij nader onderzoek middels NIP geregistreerde testen en vragenlijsten. Neem contact op voor een intake en/of gevalideerde testafname.