Test voor werkgevers

Zelf test voor werkgevers

Zijn uw medewerkers aan het opbranden?

Voor een doorbraak en tevens preventie is het waarnemen van vroege waarschuwingssignalen van groot belang.

Geef op een schaal van 1-10 in hoeverre het item van toepassing is.
1= in het geheel niet van toepassing, 10= zeer toepasselijk.

 1. Er is veel verloop van personeel.
 2. Mensen zitten hun tijd uit.
 3. Drugs en alcohol¨problemen beïnvloeden het werk.
 4. Er is een hoog ziekteverzuim.
 5. Er zijn veel conflicten.
 6. Opdrachten worden niet opgevolgd.
 7. Er s sprake van sabotage.
 8. Mensen liegen en stelen.
 9. Deadlines worden niet gehaald.
 10. Veel werk moet worden overgedaan.
 11. Een dolksteek in de rug komt vaak voor.
 12. Kantoorpolitiek verstoort het werk.
 13. Productiviteit is laag.
 14. De organisatiedoelen voor de mensen zijn niet helder. Ontslagen komen veel voor.
 15. Er is sprake van gevoelens van hulpeloosheid.
 16. Er is weinig teamspirit.
 17. Mensen zijn niet open.
 18. Mensen gaan niet veel met elkaar om buiten het werk.
 19. Teamsamenwerking loopt slecht.
 20. Ontslagen komen veel voor
 21. Er wordt veel geklaagd.
 22. Mensen zijn weinig betrokken.
 23. Mensen zitten er voor zichzelf.
 24. Mensen hebben weinig invloed op managementbeslissingen.
 25. Dreigementen zijn de beste aansporingen.

Score

25-75    Comfortabel niveau; de medewerkers vertonen een paar tekenen van burnout.
75-145  Oppassen niveau; de medewerkers vertonen een gematigd beeld van burnout, preventieve actie is geboden.
146-200 Chronisch niveau; de medewerkers vertonen talrijke signalen van burnout, correctieve actie is geboden. Neem hier contact op voor meer info.
201-250  Crisis niveau: de medewerkers zijn volledig burnout. Onmiddellijke crisis interventie is geboden. Neem hier contact op voor meer info.

Deze vragenlijst heeft tot doel bewustwording van risico en het tijdig ondernemen van actie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Bron; C. Karsten.