Test voor werknemers

Zelf test voor werknemers

In welke mate heeft je werk invloed op het risico van een burnout?

Beoordeel hoe vaak iedere situatie je hindert in je werk. Gebruik een schaal van 1 tot 9 om de situaties te beoordelen, de score 1 betekent zeldzaam, score 9 constant.Tel de scores op voor een totaal score.

Machteloosheid

1. Ik kan de problemen die mij worden toegewezen niet oplossen
2: Ik zit klem in een baan zonder vooruitzichten.
3. Ik ben niet in staat beslissingen die mij beinvloeden op te lossen.
4. Ik word misschien ontslagen en daar kan ik niets aan doen.

Inadequate informatie

5. De reikwijdte en de verantwoordelijkheden van mijn baan zijn mij niet duidelijk.
6. Ik heb niet de informatie die ik nodig heb om het goed te doen.
7. Mensen met wie ik werk begrijpen niet wat mijn rol is in het geheel is.
8. Ik begrijp het doel van mijn werk niet.

Conflict

9. Ik zit er midden in.
10. Ik moet aan conflicterende vragen tegemoet komen
11. Ik ben het niet eens met mensen op het werk.
12. Ik moet procedures aan mijn laars lappen om het werk voor elkaar te krijgen.

Ondermijnende collegiale verhoudingen

13. Collega’s ondermijnen me.
14. De leiding trekt sommige mensen voor.
15. Machtspolitiek hindert me in de uitvoering van mijn werk.
16. Mensen concurreren met elkaar in plaats van met elkaar samen te werken.

Overbelasting

17. Mijn werk belast mij in mijn prive leven.
18. Ik heb veel te doen en weinig tijd om het te doen.
19. Ik moet mijn werk mee naar huis nemen.
20. De hoeveelheid werk die ik heb oefent een negatieve invloed uit op de kwaliteit van mijn werk.

Verveling

21. Ik heb te weinig te doen.
22. Ik ben overgekwalificeerd voor het werk wat ik doe.
23. Mijn werk is niet uitdagend.
24. Het grootste gedeelte van mijn tijd besteed ik aan routinezaken.

Slechte feedback

25. Ik weet niet wat ik goed of fout doe.
26. Ik weet niet wat mijn baas vindt van mijn werk.
27. Ik krijg informatie te laat om ernaar te handelen.
28. Ik zie geen resultaten van mijn werk.

Straf

29. Mijn baas is kritisch.
30. Iemand anders strijkt met de eer van mijn werk.
31. Mijn werk wordt niet gewaardeerd.
32. Ik krijg de schuld van andermans fouten.

Vervreemding

33. Ik ben geïsoleerd van de anderen.
34. Ik ben slechts een miniem radertje in de gehele organisatie.
35. Ik deel niet veel met mijn collega;s.
36. Ik vermijd mensen te vertellen waar ik werk of wat ik doe.

Tweeslachtigheid

37. De regels veranderen continue.
38. Ik weet niet wat er van mij verwacht wordt.
39. Er is geen relatie tussen hoe ik werk en het succes van mijn werk.
40. Prioriteiten die ik moet stellen zijn voor mij onduidelijk.

Gebrek aan beloning

41. Mijn werk geeft geen voldoening.
42. Ik heb weinig echte successen.
43. Mijn carrière prognose is niet uitgekomen.
44. Ik krijg geen respect.

Waarde conflict

45. Ik moet sjoemelen met mijn waarden.
46. Mensen keuren af wat ik doe.
47. Ik geloof niet in de instelling/organisatie.
48. Mijn hart ligt niet in mijn werk.

Score: Je risico op burnout.

48-168   Laag risico; neem preventieve actie, denk aan een loopbaantraject.

169-312 Gemiddeld risico; ontwikkel een plan om probleemgebieden aan te pakken, denk aan een loopbaantraject.

313-432 Hoog risico; correctieve actie is noodzakelijk; neem contact op voor nader onderzoek en intake .

Wanneer je duidelijke burnout klachten hebt (of iemand kent die dergelijke klachten heeft) dan kun je de onderstaande stappen ondernemen.

  • Zie in dat je een probleem hebt en zoek steun in je directe omgeving zoals familie en vrienden;
  • Zoek ontspanning en neem afstand van bronnen van stress;
  • Maak het bespreekbaar; bezoek je werkgever, huisarts of bedrijfsarts;
  • Laad jezelf op om het probleem aan te pakken;
  • Maak keuzes met anderen samen en voer ze stapsgewijs uit.

Bij een gemiddeld tot hoog risico uitslag adviseren wij nader onderzoek middels NIP geregistreerde testen en vragenlijsten. Neem contact op voor een intake.


Indien met de screening indicatie(s) voor psychische problemen worden vastgesteld waarin je je (deels) herkend, wordt geadviseerd om je klachten uitgebreider door ons te laten onderzoeken.

Deze vragenlijst heeft tot doel bewustwording van risico en het tijdig ondernemen van actie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Bron; C. Karsten.