Tarieven

Mensen met burn out klachten zijn gemiddeld 8 maanden tot 2 jaar ziek thuis. Dit kost de werkgever maandelijks veel geld.

Snelle en tijdige interventie draagt bij aan sneller herstel en/of het maken van nieuwe keuzes. Dit zorgt voor een flinke kostenbesparing voor de werkgever en deze voldoet hiermee ook aan de verplichtingen reintegratie vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.De kosten van een traject heeft u, als werkgever, er al uit als u het loon van 2 maanden hebt moeten doorbetalen!

Onze trajecten zijn altijd maatwerk.
De kosten en duur van een traject worden begroot aan de hand van de intake en testdiagnose.
De kosten van een begeleidingstraject bij de Burnout Adviesgroep worden vergoed door de ziekteverzuimverzekering van de werkgever.

Mocht u vragen en/of onduidelijkheden hebben over de financiering van een hersteltraject, dan beantwoorden wij die graag!

Fiscale aftrekbaarheid van gemaakte kosten voor loopbaanbegeleiding voor particulieren.
Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten voor (loopbaan)begeleiding voor particulieren fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van inkomstenbelasting, zijnde scholingskosten.

NB Om in aanmerking te komen voor de fiscale aftrekbaarheid dient te allen tijde een verband te bestaan met inkomstenverwerving dan wel een verbetering op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests en coaching.

Indien je deze kosten zelf betaalt, dan zijn deze inclusief de BTW voor de inkomstenbelasting als studiekosten aftrekbaar. Nagenoeg alle kosten die verband houden met loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, behoudens de hiermee gepaard gaande reiskosten.

De Burnout Adviesgroep informeert je graag over de diverse mogelijkheden
Maak een afspraak: info@burnoutadviesgroep.nl of bel direct met 06-81754317.