Werkgevers

Landelijk heeft bijna 1 op de 7 werknemers last van een burn-out, oftewel emotionele uitputting door het werk.

Zij voelen zich altijd moe als ze ’s morgens naar hun werk gaan, het kost ze moeite om de hele dag met mensen om te gaan en aan het einde van de werkdag zijn ze uitgeput.

 

Werkgevers en burnout

Psychische klachten kunnen het functioneren van uw medewerkers op een negatieve manier beïnvloeden.
Ook als medewerkers (nog) niet verzuimen, zijn er vaak al signalen van verminderde energie, vitaliteit, betrokkenheid en motivatie.
De oorzaken daarvan kunnen divers zijn.
U als werkgever heeft er belang bij signalen tijdig te herkennen en interventies te faciliteren als dat nodig is.
Niet alleen om het verzuim door psychische en of stress gerelateerde klachten beheersbaar te houden in kosten, maar ook vanuit goed werkgeverschap en verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
Medewerkers die energie krijgen van hun werk voelen zich goed, blijven betrokken en blijven optimaal inzetbaar.

Met de aanpak van de Burnout Adviesgroep bij stress- en burnout gerelateerde klachten streef je er als werkgever naar om vroegtijdige signalen van verminderde vitaliteit bij medewerkers te (h)erkennen, te begeleiden en te bespreken.
Zo nodig met (kortdurende) probleemoplossend werkgerichte interventies, re-integratie, werkhervattingsplan, voorlichting en workshops.
De werkgever heeft een belangrijke rol in dit proces, zowel als het gaat om (h)erkenning en signalering, als in de begeleiding terug naar (passend)werk.
Daarvoor is het nodig dat burnout gerelateerde klachten, of signalen van verminderde vitaliteit, in alle openheid met de leidinggevende besproken kunnen worden. De Burnout Adviesgroep ondersteund u hier graag in.

Concreet betekent dat dat de Burnout Adviesgroep de volgende zaken belangrijk vindt bij de aanpak van burn-out:

  • Het gebruik van (wetenschappelijk) onderbouwde methodieken en testen/vragenlijsten met een duidelijke structuur en bewezen effectiviteit
  • Snelheid in de intake en verwijzing (geen wachtlijsten).
  • Een aanpak die gericht is op “het individu in context”. Match persoonlijkheid en werk setting.
  • De Burnout Adviesgroep staat voor een integrale aanpak. Samenwerking met professionals en diverse disciplines o.a. psycholoog, loopbaanadviseur, stress therapeut en casemanager en/of bedrijfsarts.
  • De mogelijkheid om leidinggevenden te ondersteunen in de preventie en signalering van burnout gerelateerde klachten, bijvoorbeeld door spreekuren voor leidinggevenden of in-company training/ voorlichting.
  • Begeleiding van uw medewerker naar de (reguliere) tweedelijns zorg in het geval van zware of complexe problematiek

Wat helpt?

Voorkomen is beter dan genezen:

Maak uw werknemers duidelijk dat u een prettige werkomgeving voor hen wilt en dat ze hier altijd met u over kunnen praten.

  • Luister daarbij goed naar uw werknemers; zij weten vaak het beste wat de knelpunten in hun werk zijn en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
  • Zorg tijdig voor een aanpassing van het werk of de werkplek, hierdoor raken uw werknemers minder snel overbelast en zullen ze minder verzuimen.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met info@burnoutadviesgroep.nl  Wij helpen u graag.

De Burnout Adviesgroep is de partnersite en samenwerkingsverband van 100% IK Loopbaanbegeleiding