Effectieve begeleidings methodes

De neuro hormonale begeleiding

Centraal uitgangspunt bij de neuro hormonale begeleiding van stress en burnout is dat stress gerelateerde klachten worden veroorzaakt door een neuro-hormonale ontregeling als gevolg van opvolgend hersteltekort.
Dat heeft invloed op je hormoonhuishouding en zenuwstelsel. En daardoor word je emotioneel, moe, vergeetachtig, of krijg je hartkloppingen, hoge bloeddruk, maagpijn, etc.

Een chronisch stresssyndroom is een verzameling klachten die samenhangen met een ontregeling van je zenuwstelsel en je hormoonstelsel, het stresshormoon cortisol speelt hierin een grote rol. Dit filmpje maakt dat duidelijk http://youtu.be/vzrjEP5MOT4

De neuro fysiologische begeleiding is 1 van de nieuwste wetenschappelijke vindingen in de begeleiding van stress gerelateerde klachten en burnout. Er worden zeer goede resultaten mee geboekt.

Wanneer je jezelf stelselmatig uitput, pleeg je roofbouw. Door de roofbouw raakt de inspanning-herstel balans verstoord, waardoor er uiteindelijk neuro-hormonale ontregelingen kunnen plaatsvinden. Deze ontregeling heeft tal van effecten op organen, functies en uit zich in symptomen op verschillende gebieden; lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig.

Er kan zich uiteindelijk een proces ontwikkelen waarbij klachten niet meer overgaan door enkel stressreductie en rust. Deze interventie richt zich ook op alle domeinen van klachten; lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig.

Voorafgaand worden testen uitgevoerd, zodat duidelijk wordt waar het accent van begeleiding bij jou op moet liggen. De focus van de begeleiding wordt bepaald door waar jij je in het proces bevind.
Een praktische en concrete begeleiding.

Loopbaan (her) oriëntatie

Loopbaanbegeleiding is voor iedereen, die een hulpvraag heeft over zijn werk en loopbaan.   Voorbeelden van hulpvragen zijn: “Wat wil je werkelijk in je werk?”, “Past je huidige baan (nog) wel bij jou?”, ” Je wilt een nieuwe koers uitzetten maar weet (nog) niet in welke richting”.

Hoe gaat loopbaanbegeleiding in zijn werk?

Loopbaanbegeleiding is een proces waarin je leert om je eigen loopbaan te sturen en in te richten, het geeft je (her) nieuwde koers, empowerment en inspiratie. Jouw hulpvraag dient als leidraad. Tijdens de begeleiding wordt naast diverse opdrachten en methodieken gebruik gemaakt van vragenlijsten en testen o.a. interesse en competentie, persoonlijkheid, vitaliteit en beroepskeuze.

Wat levert loopbaanbegeleiding op?

Loopbaanbegeleiding levert nieuwe inzichten op over jezelf. Inzichten over wat je motiveert en energie geeft, wat je demotiveert, over je sterke en zwakke kanten, je functionele en disfunctionele werkhouding, je drijfveren, verlangens, passie, vaardigheden en/of je talenten. Het resultaat hiervan is, dat je nieuwe concrete mogelijkheden en perspectieven voor jezelf (her) ontdekt op het gebied van werk en loopbaan.

De uitdaging is om inzicht te krijgen in je aard: duidelijk zicht op Wie je bent, Wat je wilt en Wat je kan.
Door (her)nieuw(d) zicht te krijgen op je passies, talenten, kwaliteiten, drijfveren, behoeften en overlevingsmechanismes kun je je evenwicht weer herstellen. En leer je te ontdekken en begrijpen welke (werk) omgevingsfactoren daarbij wel of niet passen.
Loopbaanbegeleiding is ook praktisch; je werkt naar een concreet actieplan toe.

Resultaat

• Trefzeker door unieke combinatie van advies, objectieve diagnostiek en coaching.
• Focus op zelfsturing en nieuw perspectief.
• Vanuit een helder inzicht in je talenten, ambities, persoonlijke  kwaliteiten, kansen en perspectieven, kan bepaald worden in welke  functies en branches voor jou de beste kansen liggen.
* Personal branding: werk zoeken met social media; praktisch Linkedin en Twittergebruik.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Zo beinvloeden iemands gedachten (bv: “Ik kan het toch niet, ik overzie het niet, ik ben niks waard”)  zijn of haar gevoelens (bv: angst, boosheid, verdriet) en gedrag (bv: ontwijken, weglopen, ruzie maken, thuis blijven).
Tijdens CGT leer je deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, je krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen en zal het gedrag veranderen.

 

 

Al onze interventies zijn kortdurend, directief en bewezen effectief. De begeleiding verloopt o.a. volgens wetenschappelijk onderbouwde evidence based behandelprotocollen. Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest recente inzichten in het vakgebied.