Workshops

Wist je dat een medewerker met een burn‐out gemiddeld 189 dagen verzuimt en dat dit een werkgever gemiddeld € 51.000 kost?

Preventie workshops

Niet alleen de werknemer blijkt veel behoefte te hebben aan informatie en advies, maar vooral ook de omgeving, werkgever, manager en HRM’er.

Hiertoe biedt de Burnout Adviesgroep diverse preventieve en ondersteunende workshops aan.
Dat investering in preventie programma’s en voorlichting loont is aangetoond. Een preventieve insteek vloeit ook voort uit de Arbowet.
Investeringen hierin maken deel uit van een lange termijn visie en verdienen voor de werkgever natuurlijk altijd de voorkeur boven daadwerkelijke begeleiding van werknemers die het syndroom reeds aan het ontwikkelen zijn en/of ontwikkeld hebben.

Tijdens de voorlichting en workshops wordt de nadruk gelegd op de multidisciplinaire aanpak van de Burnout Adviesgroep.
Globaal houdt dat in dat binnen onze individuele trajecten verschillende specialisten, zoals stress therapeut, loopbaanadviseur en psycholoog, nauw met elkaar samenwerken.
Samen zorgen zij voor een begeleiding op maat. Het team helpt mensen hun dagelijks functioneren te verbeteren, grip op werk en leven te (her)krijgen en beter om te gaan met stress en overbelasting.

Steeds terugkerende onderdelen van onze workshops zijn: psycho educatie, signaleren (her)kennen van (fysieke) stresssignalen, beleving van emotie en wat het gedrag daarbij is en focus op inspiratie, zingeving en bezieling.
Iedere deelnemer wordt gestimuleerd en gemotiveerd om zelf na te denken over oorzaken en mogelijke oplossingen t.a.v. stressgerelateerde klachten en zich te verdiepen in zijn eigen krachtbronnen, kwaliteiten en bezieling.
Resultaat: een betere balans tussen stressbeleving en bewustwording van ontspanning, empowerment en inspiratie.

Open training burnout preventie

Voor wie? Deze training is bedoeld voor iedereen die meer over deze veel voorkomende aandoening wil weten. En speciaal voor managers, afdelingshoofden, geïnteresseerde HRM’ers, arbeidsdeskundigen, etc.

Wat leer je? Toelichting burn‐out symptomen, klachten en oorzaken. Hoe herken ik signalen, welke persoonskenmerken spelen mee, hoe zie je dat de grens in zicht komt? Waar dient een goede aanpak aan te voldoen? Het bijwonen van de Open Training Burnout Adviesgroep biedt bovendien de mogelijkheid om af te tasten of onze dienstverlening geschikt is voor jouw organisatie.

Tijdsinvestering: 1 maal 3 uur. Minimaal aantal deelnemers is 10, maximaal 15.

Burn‐out preventieworkshop Vitality

Voor wie?
Voor alle medewerkers met een verhoogde kans op uitval door stress. Uitgangspunt is preventie en zelfmanagement.
Het is dus géén therapie! Onze training is gericht op het voorkomen van uitval.

Wat leer je?
Dit doen we door het aanreiken van kennis over stressmanagement, het individueel laten inventariseren wat stress verhogend en stress verlagend werkt en het aanreiken van inspiratie en empowerment tools.

Tijdsinvestering: 3 maal ± 3,5 uur, 12 tot 15 personen

Chill en Relax

Voor wie? Voor een ieder die actief wil werken aan ontspanning.

Wat leer je? De training Chill en relax richt zich op het verminderen van spanningsklachten door het activeren van het eigen bewustzijn.
We doen dit door het aanbieden van verschillen ontspanningstechnieken en methodieken o.a. ademhaling, mindfulness, yoga, visualisatie.

Onze voorlichting en workshops kunnen bij u op locatie worden gegeven maar ook bij de Burnout Adviesgroep in huis.
Neem voor meer info en/of een offerte op maat contact op met info@burnoutadviesgroep.nl

Preventie programma’s sluiten niet uit dat burnout optreedt. Inzicht en bewustwording helpen wel tijdig tot actie over te gaan.